Hoppa till huvudinnehåll

Mitt konto

Leveransdestination eller region

Din beställning skickas till Sverige och beloppet anges i SEK kr.

Skydd av immateriella rättigheter

Informera om borttagning

Med FARFETCH:s "Informera om borttagning"-formulär kan ägare av immateriella rättigheter meddela FARFETCH om påstådda intrång i deras rättigheter. FARFETCH avser att snabbt hantera meddelanden om intrång i immateriella rättigheter genom att ta bort eller inaktivera åtkomsten till det påstådda intrångsinnehållet, om tillämpligt. Att fylla i det här formuläret är därför det snabbaste sättet för oss att lösa dina problem. När du har skickat in din anmälan kommer vi att undersöka ärendet som prioritet och ta kontakt med dig så snart som möjligt.
För meddelanden om intrång som involverar upphovsrätt i USA är FARFETCH UK Limited FARFETCH:s utsedda ombud enligt Digital Millennium Copyright Act (DMCA). För att skicka in meddelanden om intrång till FARFETCH:s utsedda ombud enligt DMCA använder du FARFETCH:s meddelande- och borttagningsformulär, så att vi kan behandla meddelandena på ett effektivt sätt. Alternativt kan du skicka ett meddelande om upphovsrättsintrång i USA via e-post till noticeandtakedown@farfetch.com som behöver innehålla följande information:


• En underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av de immateriella rättigheterna.
• Identifiering av de immateriella rättigheterna som påstås ha gjorts intrång på.
• Identifiering och plats för det påstådda intrångsmaterialet på FARFETCH (ange webbadressen om tillämpligt).
• Namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ägaren av de immateriella rättigheterna.
• Ett uttalande som gjorts på heder och samvete om att anmälaren i god tro anser att materialet inte är auktoriserat av ägaren av de immateriella rättigheterna, dess ombud eller lagen.
• Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och att anmälaren på heder och samvete är behörig att framföra klagomålet på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

Vanliga frågor

Vad kan jag anmäla?

A. Varumärkesintrång

Ett varumärke är ett tecken, såsom ett ord, en symbol eller en logotyp, som ett företag använder för att identifiera och särskilja sina varor eller tjänster från de som erbjuds av andra företag. Som exempel är ”FARFETCH” ett varumärke som vi använder för att identifiera våra tjänster. Varumärkeslagar avser att förhindra förvirring angående ursprunget av varor eller tjänster.

Exempel på problem med varumärkesintrång inkluderar:

 • försäljning av förfalskade eller oäkta produkter från ett varumärke
 • missbrukande av ett varumärke (märkning av en vara med ett varumärke som den inte är tillverkad av)
 • missbrukande av en logotyp (användning av logotyper som ägs av en annan part utan dess samtycke)

B. Intrång på designrättigheter

Generellt sett gäller designrättigheter (mönsterskydd) formen på produkter eller hur de ser ut, i motsats till hur de fungerar och idéerna bakom dem. En designrättighet skyddar därför en produkts (eller en del av en produkts) utseende, vilket är ett resultat av dess egenskaper. Till exempel produktens linjer, färger, former, strukturer eller material, men inte dess funktionalitet. Designrättigheter finns för att förhindra obehöriga från att producera eller använda designen utan tillstånd. Ett exempel på det här är om formen och färgen som används på en designerhandväska reproducerades utan tillstånd för att göra en produkt som liknar den.

C. Upphovsrättsintrång

Generellt sett är upphovsrätt en form av rättsligt skydd som ges till upphovspersoner till kreativa originalverk, inklusive böcker, konstverk, fotografier, datorprogram, musik eller videor. Om ett verk berättigar till skydd uppstår rätten automatiskt så snart originalverket skapas, och ger dess ägare ensamrätt att distribuera eller kopiera verket under en bestämd tid.

Exempel på upphovsrättsintrång inkluderar:

 • fotografier från bildbanker eller originalbeskrivningar som är tagna och kopierade utan tillstånd
 • skannade kopior av upphovsrättsskyddat konstverk eller fotografier utan tillstånd
 • att göra kopior av upphovsrättsskyddad musik eller filmer utan tillstånd

Vad går inte att anmäla?

Det här formuläret är till för att anmäla påstådda intrång på immateriella rättigheter. Det kan inte användas för att anmäla avtals- eller distributionsproblem. Du hittar mer information nedan:

D. Selektiva distributionsproblem där leverantören av en produkt vill kontrollera att var en produkt säljs genom att upprätthålla distributionsavtal med auktoriserade säljare.

E. Kontraktsproblem, inklusive problem som till exempel rör avtalsmässiga begränsningar om hur en produkt säljs.

F. Prissättningsproblem som till exempel upprätthållandet av prispolicyer som fastställts av en leverantör för säljaren.

G. Problem angående efterlevnad av regelverk, inklusive frågor som till exempel rör försäljning av produkter som kontrolleras eller begränsas av statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter.

Vad händer om jag inte är ägaren eller dess representant till rättigheterna?

Det här formuläret är avsett att användas av rättighetsägare, eller exklusiva licenstagare av rättigheter, för att meddela FARFETCH om påstådda immateriella intrång. Om du inte är ägaren till de immateriella rättigheterna, eller en exklusiv licenstagare, kommer du inte att kunna skicka in en anmälan via det här formuläret.

Du kan överväga att kontakta rätt ägare och informera ägaren om det material som påstås göra intrång, och rekommendera ägaren att kontakta oss via det här formuläret.

Kan jag dra tillbaka en anmälan?

Du kan göra en återkallelse genom att skicka ett e-postmeddelande med informationen om din anmälan till FARFETCH-teamet på noticeandtakedown@farfetch.com

Vem kontaktar jag angående felsökningsproblem?

Vänligen kontakta noticeandtakedown@farfetch.com

Hur skickar jag in ett bestridande (endast meddelande om upphovsrätt i USA)?

FARFETCH accepterar bestridande i samband med anmälningar om påstådda intrång av upphovsrätten i USA, i händelse av att du anser att upphovsrättsskyddat material har tagits bort felaktigt. För att skicka in ett bestridande om upphovsrätt till FARFETCH:s utsedda ombud svarar du på e-postmeddelandet från FARFETCH som meddelar dig att materialet har tagits bort, eller skickar ett e-postmeddelande till noticeandtakedown@farfetch.com med följande information:

 • din signatur (fysisk eller elektronisk)
 • identifieringen och placeringen av det borttagna eller inaktiverade materialet
 • ett uttalande som gjorts på heder och samvete att du i god tro anser att materialet togs bort eller inaktiverades som ett resultat av misstag eller felaktig identifiering av materialet
 • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • ett uttalande om att du samtycker till jurisdiktionen för Federal District Court för det rättsdistrikt där adressen är belägen, eller, om din adress är utanför USA, för alla rättsdistrikt där FARFETCH finns, och att du accepterar delgivning av processen från den person som lämnade den ursprungliga anmälan eller från en sådan persons ombud

Efter mottagandet av ett giltigt bestridande kommer vi att informera den ursprungliga avsändaren om bestridandet och meddela denna att materialet kommer att återställas såvida denna inte informerar FARFETCH om att ärendet har tagits till domstol. I händelse av att ärendet inte har tagits till domstol kommer det borttagna materialet att återställas mellan 10 och 14 arbetsdagar efter mottagandet av det giltiga bestridandet.

Vilket är FARFETCH:s utsedda ombud för DMCA:s syften?

FARFETCH UK Limited, Attn: Legal Department, The Bower, 211 Old Street, London, England, EC1V 9NR

+44 (0)20 3962 2362

noticeandtakedown@farfetch.com

Vi vill gärna veta vad du tycker

Blev du hjälpt av innehållet?

Varför blev du inte hjälpt av innehållet?

Tack för din feedback!

8690417 7565601 5899509 6264706 7955323 seotmstmp deskdev