Sla over en ga naar de hoofdpagina

MIJN ACCOUNT

Bezorgbestemming of regio

Je bestelling wordt verzonden naar Nederland en je rekent af in EUR €.

Bescherming van intellectueel eigendom

Kennisgeving en verwijdering

Het Kennisgevings- en verwijderingsformulier van FARFETCH stelt eigenaren van rechten op intellectueel eigendom in staat FARFETCH op de hoogte te brengen van vermeende inbreuken op hun rechten. FARFETCH streeft ernaar kennisgevingen van inbreuken op intellectueel eigendom prompt af te handelen door toegang tot de vermeende inbreukmakende inhoud te verwijderen of uit te schakelen, indien gepast. Daarom is het invullen van dit formulier door u voor ons de snelste manier om op uw zorgen in te gaan. Zodra u uw kennisgeving hebt ingediend, zullen we de kwestie met prioriteit onderzoeken en zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Voor de doeleinden van kennisgevingen van inbreuk met betrekking tot auteursrecht in de VS is FARFETCH UK Limited de aangewezen agent van FARFETCH onder de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Gebruik het Kennisgevings- en verwijderingsformulier van FARFETCH om kennisgevingen van inbreuk in te dienen, zodat wij de kennisgevingen op efficiënte wijze kunnen verwerken. U kunt ook via e-mail een kennisgeving van inbreuk op Amerikaans auteursrecht sturen naar noticeandtakedown@farfetch.com. Deze moet de volgende informatie bevatten:


• Handtekening van een persoon die is gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van het intellectuele eigendom
• Identificatie van het intellectuele eigendom waarop vermeend inbreuk is gemaakt
• Identificatie en locatie van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt op FARFETCH (verstrek de URL indien van toepassing)
• De naam, het adres, het telefoonnummer en e-mailadres van de eigenaar van het intellectuele eigendom
• Een verklaring die op straf van meineed is gegeven dat de kennisgevende in goed vertrouwen gelooft dat het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het intellectuele eigendom, diens agent of de wet
• Een verklaring dat de in de kennisgeving geboden informatie correct is en dat, op straf van meineed, de kennisgevende geautoriseerd is om de klacht te brengen namens de eigenaar van het auteursrecht

Veelgestelde vragen

Wat kan ik melden?

A. Inbreuk op handelsmerken

Een handelsmerk is een teken, zoals een woord, symbool of logo dat door een bedrijf wordt gebruikt om haar goederen en diensten te identificeren en te onderscheiden van de goederen en diensten die door andere bedrijven worden aangeboden. 'FARFETCH' is bijvoorbeeld een handelsmerk dat we gebruiken om onze diensten aan te duiden. De merkenrechtwetgeving heeft als doel verwarring met betrekking tot de oorsprong van goederen of diensten te voorkomen.

Voorbeelden van kwesties met betrekking tot inbreuk op handelsmerken omvatten:

 • Het verkopen van namaak- of vervalste producten van een merkartikel
 • Misbruik van een merknaam (het labelen van een artikel met een merk waardoor het niet is geproduceerd)
 • Misbruik van een logo (gebruiken van logo's die het eigendom zijn van een andere partij zonder goedkeuring van deze partij)

B. Inbreuk op ontwerprecht

Over het algemeen hebben ontwerprechten betrekking op de vorm van producten of hoe deze eruitzien, in tegenstelling tot hoe ze werken en de ideeën achter de desbetreffende producten. Een ontwerprecht beschermt dus het uiterlijk van een product (of een deel hiervan), dat het resultaat is van de functies van het product. Bijvoorbeeld de lijnen, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product, maar niet de functionaliteit. Het ontwerprecht is er om te voorkomen dat onbevoegde partijen het ontwerp zonder toestemming produceren of gebruiken. Bijvoorbeeld, als de vorm en kleur die werden gebruikt bij een designer-handtas zonder toestemming worden gereproduceerd om een imitatieproduct van de handtas te maken.

C. Inbreuk op auteursrecht

Over het algemeen is auteursrecht een vorm van wettelijke bescherming die wordt toegekend aan de auteurs van originele creatieve werken, waaronder boeken, kunstwerken, foto's, computerprogramma's, muziek en video's. Als een werk in aanmerking komt voor bescherming, ontstaat het recht automatisch zodra het originele werk wordt gemaakt en krijgt de eigenaar van het werk voor bepaalde tijd het recht om het werk te distribueren of kopiëren.

Voorbeelden van inbreuk op auteursrecht omvatten:

 • Stockfoto's of originele beschrijvingen die zonder toestemming zijn toegeëigend en gekopieerd
 • Het zonder toestemming scannen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde kunstwerken of foto's
 • Het zonder toestemming 'branden' (schrijven) van kopieën van auteursrechtelijk beschermde muziek of films

Wat is niet meldbaar?

Dit formulier is bestemd voor het melden van vermeende inbreuk op intellectueel eigendom. Het kan niet worden gebruikt voor het rapporteren van contractuele of distributieproblemen. Zie hieronder voor meer informatie:

A. Selectieve distributieproblemen waarbij de leverancier van een product controle wil uitoefenen over de locaties waarop een product wordt verkocht door distributieovereenkomsten af te dwingen bij bevoegde verkopers.
B. Contractuele problemen waaronder bijvoorbeeld problemen met betrekking tot contractuele beperkingen inzake de manier waarop een product wordt verkocht.
C. Prijsstellingsproblemen zoals het afdwingen van prijsbeleid dat door een leverancier wordt opgelegd aan de verkoper.
D. Problemen met betrekking tot de naleving van regelgeving waaronder bijvoorbeeld problemen met betrekking tot de verkoop van producten die worden geregeld of beperkt door overheids- of regelgevingsinstanties.

Wat als ik niet de eigenaar van de rechten of diens vertegenwoordiger ben?

Dit formulier is bestemd voor gebruik door eigenaren van rechten, of exclusieve licentiehouders van rechten, om FARFETCH op de hoogte te brengen van vermeende inbreuk op intellectueel eigendom. Als u geen eigenaar bent van de rechten op het intellectuele eigendom, of een exclusieve licentiehouder, kunt u met dit formulier geen melding indienen.

U kunt overwegen contact op te nemen met de eigenaar van het recht en deze op de hoogte brengen van het vermeende inbreukmakende materiaal en aanmoedigen contact met ons op te nemen via dit formulier.

Kan ik een melding intrekken?

U kunt een intrekking indienen door een e-mail met de details van uw melding te sturen naar het FARFETCH-team op noticeandtakedown@farfetch.com

Met wie neem ik contact op voor het oplossen van problemen?

Hiervoor neemt u contact op met noticeandtakedown@farfetch.com

Hoe dien ik een verweerschrift in (alleen Amerikaanse auteursrechtmelding)?

FARFETCH accepteert verweerschriften met betrekking tot meldingen van vermeende inbreuken op Amerikaanse auteursrechten, in het geval dat u van mening bent dat auteursrechtelijk materiaal ten onrechte is verwijderd. Als u een verweerschrift inzake auteursrecht wilt indienen bij de aangewezen agent van FARFETCH, reageert u op de e-mail van FARFETCH waarin u ervan op de hoogte wordt gebracht dat het materiaal is verwijderd, of stuurt u een e-mail naar noticeandtakedown@farfetch.com met de volgende informatie:

 • Uw handtekening (fysiek of elektronisch);
 • Identificatie en locatie van het verwijderde of uitgeschakelde materiaal;
 • Een verklaring die op straf van meineed is gegeven dat u in goed vertrouwen gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als resultaat van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank voor het juridische district waarin het adres gelegen is, of als uw adres buiten de Verenigde Staten gelegen is, voor het juridische district waarin FARFETCH zich bevindt, en dat u de diensten van de persoon die de oorspronkelijke melding heeft verstrekt of van een agent van deze persoon zult aanvaarden.
 • Bij ontvangst van een geldig verweerschrift brengen wij de verzender van de oorspronkelijke melding op de hoogte van het verweerschrift, en laten we deze weten dat het materiaal zal worden hersteld of teruggezet tenzij deze FARFETCH ervan op de hoogte brengt dat een rechtszaak is aangespannen. In het geval dat geen rechtszaak wordt aangespannen, wordt het verwijderde materiaal binnen 10 tot 14 werkdagen na ontvangst van het geldige verweerschrift hersteld.

Wie is de aangewezen agent van FARFETCH voor het doeleinde van de DMCA?

FARFETCH UK Limited
Attn: Legal Department
The Bower
211 Old Street
London, England
EC1V 9NR

+44 (0)20 3962 2362

noticeandtakedown@farfetch.com

Vertel ons wat je denkt

Was deze informatie nuttig?

Waarom was deze informatie niet nuttig?

Bedankt!

8690428 7565608 5899504 6264706 7955323 seotmstmp deskdev