Spring til hovedsiden

Min konto

Leveringsdestination eller region

Leveringer afsendes i øjeblikket til Danmark, og din ordre vil blive faktureret i DKK kr..

Notice and Takedown

Notice and Takedown

FARFETCH's Underretnings- og fjernelsesformular giver ejere af intellektuel ejendom mulighed for at underrette FARFETCH om påståede krænkelser af deres rettigheder. FARFETCH har til hensigt at håndtere underretninger om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder hurtigt og effektivt ved at fjerne eller afbryde adgangen til det påståede krænkede indhold, hvis relevant. Derfor er udfyldelse af denne formular den hurtigste måde, hvorpå vi kan håndtere dine betænkeligheder. Når du har indsendt din underretning, undersøger vi sagen så hurtigt som muligt og kontakter dig snarest.
Med henblik på underretninger om krænkelse, der omfatter copyright i USA, er FARFETCH UK Limited FARFETCH’s angivne agent i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Brug FARFETCH underretnings- og fjernelsesformular til at indsende underretninger om krænkelse til FARFETCH’s angivne agent i henhold til DMCA, så vi kan behandle underretningerne effektivt. Eller du kan sende en underretning om krænkelse af amerikansk copyright via e-mail til noticeandtakedown@farfetch.com. E-mailen skal indeholde følgende oplysninger:


• Underskrift af en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den intellektuelle ejendom
• Identifikation af den påståede krænkede intellektuelle ejendom
• Identifikation og placering af det påståede krænkende materiale på FARFETCH (angiv URL-adressen, hvor det er relevant)
• Navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse på ejeren af den intellektuelle ejendom
• En erklæring afgivet under edsansvar, som oplyser, at underretter i god tro mener, at materialet ikke er autoriseret af den intellektuelle ejendoms ejer, dennes agent eller loven
• En erklæring om, at oplysningerne i underretningen er nøjagtige, og, under edsansvar, at den, der underretter, er autoriseret til at foretage klagen på vegne af copyright-ejeren

FAQs

Hvad kan jeg indberette?

A. A. Varemærkekrænkelse

Et varemærke er et ord, symbol eller logo, som en virksomhed bruger til at identificere og adskille sine varer eller tjenester fra dem, der tilbydes af andre virksomheder. For eksempel er “FARFETCH” et varemærke, vi bruger til at identificere vores tjenester. Varemærkelove har til hensigt at forhindre forvirring vedrørende oprindelsen af varer eller tjenester.

Eksempler på varemærkekrænkelse omfatter:

 • Salg af forfalskede eller falske produkter af en varemærket vare
 • Misbrug af varemærkenavn (mærkning af en vare med et varemærke, som varen ikke er produceret af)
 • Misbrug af et logo (brug af logoer, der er ejet af en anden part, uden samtykke)

B. Krænkelse af designret

Generelt vedrører designrettigheder formen på produkter, eller hvordan de ser ud, i modsætning til hvordan de fungerer og idéerne bag dem. Derfor beskytter en designret et produkts (eller en del af et produkts) udseende, der skyldes dets karakteristika. For eksempel produktets linjer, farver, form, tekstur eller materialer, men ikke dets funktionalitet. Designrettigheder findes for at forhindre uautoriserede parter i at producere eller bruge designet uden tilladelse. For eksempel hvis formen og farven, der er brugt på en designertaske, blev gengivet uden tilladelse for at skabe et produkt, der imiterer designertasken.

C. Krænkelse af copyright

Generelt er copyright en form for juridisk beskyttelse, der ydes forfattere af originale kreative værker, herunder bøger, kunstværker, fotografier, computerprogrammer, musik eller videoer. Hvis et værk er kvalificeret til beskyttelse, opstår rettigheden automatisk, så snart det originale værk er skabt, og giver dets ejer eksklusiv ret til at distribuere eller kopiere værket i en fastsat tidsperiode.

Eksempler på krænkelse af copyright omfatter:

 • Arkivbilleder eller originale beskrivelser, der er taget og kopieret uden tilladelse
 • Scannede kopier af illustrationer eller fotografier, der er beskyttet af copyright, uden tilladelse
 • Brænding af musik eller videoer, der er beskyttet af copyright, uden tilladelse

Hvad er ikke indberetningspligtigt?

Denne formular er til indberetning af krænkelser af intellektuel ejendom Den kan ikke bruges til indberetning af kontrakt- eller distributionsanliggender. Se flere oplysninger nedenfor:

D. Selektive distributionsanliggender, hvor leverandøren af et produkt ønsker at kontrollere, hvor et produkt sælges ved at gennemføre distributionsaftaler med autoriserede forhandlere.

E. Kontraktanliggender, inklusive for eksempel anliggender vedrørende kontraktmæssige restriktioner for måden, hvorpå et produkt sælges.

F. Prisanliggender, som fx håndhævelse af politikker for prisfastsættelse, som er fastsat af en leverandør over for sælgeren.

G. Anliggender i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav, for eksempel anliggender vedrørende salg af produkter, der kontrolleres eller begrænses af regerings- eller forvaltningsmyndigheder.

Hvad hvis jeg ikke er ejer af rettighederne eller deres repræsentant?

Denne formular er beregnet til brug af rettighedsejere eller indehavere af eksklusive licensrettigheder til at underrette FARFETCH om påståede krænkelser af intellektuel ejendom. Hvis du ikke er ejer af de intellektuelle ejendomsrettigheder eller en eksklusiv licensindehaver, vil du ikke kunne indsende en indberetning ved hjælp af denne formular.

Du kan overveje at kontakte rettighedens ejer og informere dem om det påståede krænkende materiale og opfordre dem til at kontakte os via formularen.

Kan jeg trække en indberetning tilbage?

Du kan indsende en berigtigelse ved at sende en e-mail med oplysninger om din underretning til FARFETCH-teamet på noticeandtakedown@farfetch.com

Hvem kontakter jeg med henblik på fejlfindingsproblemer?

Kontakt noticeandtakedown@farfetch.com

Hvordan indsender jeg en anfægtelse (kun underretning om amerikansk copyright)?

FARFETCH accepterer anfægtelser i forbindelse med indberetninger af påstået krænkelse af amerikansk copyright, hvis du mener, at materiale, der er beskyttet af copyright, er blevet urigtigt fjernet. For at indsende en anfægtelse om copyright til FARFETCH’s angivne agent, skal du besvare den e-mail fra FARFETCH, der underretter dig om, at materialet er taget ned eller sende en e-mail til noticeandtakedown@farfetch.com med følgende oplysninger:

 • Din underskrift (fysisk eller elektronisk)
 • Identifikation og placering af det fjernede eller deaktiverede materiale
 • En erklæring under edsansvar om, at du i god tro mener, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller forkert identifikation af materialet
 • Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse
 • En erklæring om, at du giver samtykke til Federal District Courts jurisdiktion som retsområdet, hvor adressen er, eller hvis din adresse er uden for USA, ethvert retsområde, hvor FARFETCH kan findes, og at du accepterer forkyndelse af stævning fra den person, der gav den oprindelige underretning eller en sådan persons agent.

Ved modtagelse af gyldig anfægtelse informerer vi den oprindelige indsender af underretningen om anfægtelsen om, at materialet vil blive genindsat, medmindre indsenderen informerer FARFETCH om, at der er indgivet sagsanlæg. Hvis der ikke er anlagt sag, genoprettes de fjernede materialer inden for 10 til 14 forretningsdage efter modtagelse af gyldig anfægtelse.

Hvem er FARFETCHs angivne agent med henblik på DMCA?

FARFETCH UK Limited, Attn: Legal Department, The Bower, 211 Old Street, London, England, EC1V 9NR

+44 (0)20 3962 2362

noticeandtakedown@farfetch.com

Fortæl os, hvad du synes

Var dette indhold nyttigt?

Hvorfor var dette indhold ikke nyttigt?

Tusind tak!

8690451 7565607 5899504 6264706 7955323 seotmstmp deskdev